Reklama

"BURDA"

niemiecki koncern wydawniczy o międzynar. zasięgu, z siedzibą w Offenburgu; zał. 1949 przez Annę Burdę z d. Lemminger (zm. 1996), żonę prowincjonalnego drukarza (uważaną za współtwórczynię niem. cudu gospodarczego); ob. właścicielem syn Hubert; magazyny ilustrowane dla kobiet, pisma hobbystyczne itp; tytułem flagowym kolorowy magazyn mody "Burda Moden" (dla kobiet szyjących amatorsko), drukowany też w wersji ang., franc., hiszp, ros. i wł.; po upadku Muru Berlińskiego ekspansja na obszar Europy Środk.-Wsch.; na koniec 2002 m.in. 22 tytuły w nakładzie 6,6 mln egz. w Rosji, 15 tytułów i 1,9 mln egz. w Czechach, 7 tytułów, 420 tys. egz. w Rumunii, 5 tytułów, 210 tys. egz. w Słowenii (2002); w Polsce od 1990, początkowo tylko „Burda”, ob. 9 tytułów w łącznym nakładzie 1,8 mln egz. (m.in. "Mój Piękny Ogród", "Sól i Pieprz", "Dobre Rady", "Anna", "Auto-Testy").

Reklama

Powiązane hasła:

, MODA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama