Reklama

"CZARNO NA BIAŁEM"

tygodnik społ.-polit. wydawany w Warszawie 1937-39; red. i wydawca J. Grzędziński; pismo opozycji antysanacyjnej; współpracownicy: S.J. Lec, J. Borejsza, M. Szerer.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama