Reklama

"DZIENNIK ZACHODNI"

regionalny dziennik informacyjny, zał. 1945, wydawany w Katowicach; jeden z najw. dzienników regionalnych w Polsce; wiele dodatków tematycznych, 8 mutacji; po demonopolizacji RSW sprzedany franc. koncernowi Hersanta, 1997 odsprzedany niem. Passauer Neue Presse; nakład codzienny 70 tys., świąteczny 450 tys. egz. (1999); XII 2004 wchłonął , stając się jedynym dziennikiem wydawanym w Katowicach.

Reklama

Powiązane hasła:

, POLSKA. PRASA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama