Reklama

"EXPRESS ILUSTROWANY"

popularny wielkonakładowy łódzki dziennik informacyjny (dawniej popołudniówka), ukazujący się od 1923; w okresie międzywojennym należał do prorządowego koncernu "Republika", po wojnie w ramach RSW po 1989 najpierw w koncernie Hersanta, ob. własność niem. Passauer Neue Presse posiada szereg dodatków tematycznych, rozprowadzany gł. na terenie aglomeracji łódzkiej; nakład 70 tys., magazyn 300 tys. egz. (1998).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama