abdykacja

(łac. abdicatio - zrzeczenie się)

zrzeczenie się tronu i przysługujących z tego tytułu praw przez panującego monarchę, może być przymusowa albo wywołana sytuacją kraju, która uniemożliwia dalsze sprawowanie władzy

Reklama

(np. a. Karola X we Francji w 1830, Stanisława Augusta w 1795). Może wiązać się zwprowadzeniem republiki (np. a.Umberto II we Włoszech w 1946, KonstantynaII w Grecji w 1973). Przykładem a. dobrowolnej jest a. Jana II Kazimierza, który w 1668 zrzekł się tronu po załamaniu się reform ustrojowych w Polsce i śmierci królowej Marii Ludwiki.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama