aborcja

przerwanie ciąży przez zabieg chirurgiczny, polegający na opróżnieniu jamy macicy z rozwijającego się tam jaja płodowego. W Polsce a. reguluje Ustawa z 1993 o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży. Wg niej prawo do życia podlega ochronie, także w fazie płodowej. A. może być dokonana wyłącznie przez lekarza w szpitalu, jeśli: ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia matki; badania medyczne wskazują duże prawdopodobieństwo ciężkiego upośledzenia płodu albo jego nieuleczalnej choroby; ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (np. gwałtu); kobieta ciężarna znajduje się w ciężkich warunkach życiowych lub trudnej sytuacji osobistej. Do a. wymagana jest pisemna zgoda kobiety, a w wypadku małoletniej powyżej 13 roku życia również pisemna zgoda jej prawnego opiekuna (np. rodziców), jeżeli natomiast małoletnia ma mniej niż 13 lat, konieczna jest zgoda sądu rodzinnego i opiekuńczego. Wywołanie a. przemocą, groźbą lub podstępem, a także gdy płód osiągnął zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, dokonanie a. (nawet za zgodą kobiety) wbrew ustawie oraz udzielanie pomocy w przerywaniu ciąży podlega karze.

Reklama

Podobne hasła:

  • aborcja, poddać się aborcji,...
  • ABORCJA, sztuczne poronienie,...
  • aborcja, wydalenie płodu z macicy...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama