adaptacja społeczna

proces przystosowania się jednostki (grupy) do określonych warunków społ.; rezultat przystosowania społ. jednostki (grupy) iuzyskiwania równowagi między potrzebami indywidualnymi a warunkami otoczenia społ. Na a.s. wywierają wpływ: inteligencja i znajomość własnych możliwości, uspołecznienie jednostki, samodzielność i odpowiedzialność, przynależność do jakichś grup społecznych. Dzięki a.s. człowiek zaspokaja swoje naturalne potrzeby i jest lepiej przygotowany do życia w społeczeństwie. A. zawodowa - przystosowanie się pracownika rozpoczynającego pracę do stawianych mu wymagań.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama