Adler Alfred

(1870-1937)

austr. psychiatra i psycholog, pracę naukową rozpoczął na uniwersytecie w Wiedniu, od 1929 profesor Uniwersytetu Columbia wNowym Jorku, twórca psychologii indywidualnej. Wg A. człowiek przez całe życie przeżywa poczucie małej wartości. Formą kompensacji kompleksu niższości jest "dążenie do mocy" nad innymi. Świadomość własnych braków wpływa na kształtowanie się osobowości człowieka. Wychowanie ma nie tylko pomóc przezwyciężać poczucie niższości, ale także wspierać dążenie do dominacji nad innymi.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama