administracja

(łac. administratio - kierownictwo, zarząd)

działalność władzy wykonawczej polegająca na zarządzaniu i kierowaniu instytucjami państwowymi lub samorządowymi; wydzielony w aparacie państwowym system organów zajmujących się zarządzaniem na podstawie przepisów prawa administracyjnego; zespół ludzi zatrudnionych w strukturach władzy wykonawczej. Wkrajach demokr. wskutek decentralizacji najwięcej kompetencji związanych zzarządzaniem społecznościami lokalnymi przekazuje się zazwyczaj organizacyjnym strukturom samorządowym. Zob. administracja publiczna.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama