AFTA

(ang. Asian Free Trade Agree-ment)

Azjatyckie Poruzumienie oWolnym Handlu zaplanowane przez kraje ASEAN jako strefa wolnego handlu (1993), miało objąć wszystkie kraje azjat. i spowodować rozwój regionu, otwarcie azjat. gospodarek na siebie, ich promocję na zewn., a przez to zwiększenie konkurencyjności wobec USA i krajów eur. Skrót AFTA określa też amer. strefę wolnego handlu FTAA.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama