agencje informacyjne

instytucje zajmujące się zbieraniem i przekazywaniem informacji ze świata przez korespondentów krajowych i zagr. A.i. dostarczają materiał (na podstawie specjalnej umowy) redakcjom radiowym, telew. i prasowym. Pierwsza - Agencja Havas, została zał. w Paryżu przez K. Havasa. W XIX w. powstały także: Biuro Wolfa (1849), Agencja Reutera (1852) i amer. Associated Press (1892). Obecnie największymi a.i. są: Agence France Presse (AFP) - Francja, Agenzia Nazionale Stanpo Associata (ANSA) - Włochy, Associated Press (AP) i United Press International (UPI) - USA, Telegraficzna Agencja Rosji (ITAR). W Polsce - Polska Agencja Prasowa (PAP).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama