Agenda 2000

(franc. agenda - notatnik, terminarz)

dokument opracowany przez Komisję Europejską, ogłoszony w Parlamencie Europejskim po zakończeniu konferencji międzyrządowej w1997, przedstawia cele i politykę UE na przełom wieków. Strategia rozwojowa zakłada wzmacnianie UE i rozszerzanie jej granic. Siła Unii, a przez to możliwość sprostania wyzwaniom XXI w., zależy od stałego, zrównoważonego wzrostu gosp., konkurencyjności, zahamowania bezrobocia, podnoszenia poziomu życia obywateli UE. Temu ma służyć reforma kluczowych polityk szczegółowych (fundusz strukturalny, polityka rolna, reforma instytucji i procesu decyzyjnego, polityka socjalna) oraz objęcie Europy Wsch. procesami integr. Komisja po analizie przygotowania 10 państw Europy Środk.

Reklama

-Wsch., kandydujących do UE, rekomendowała rozpoczęcie negocjacji z Węgrami, Polską, Estonią, Czechami i Słowenią. Pozostałe kraje nie zostały wykluczone zprocesu integr., wskazano im jedynie niezbędne do spełnienia warunki.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama