agio

(wł. aggio)

różnica wartości nominalnej i wartości realnej waluty lub papieru wartościowego.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama