agitacja

pozyskiwanie zwolenników dla jakiejś sprawy, ideologii, organizacji lub programu polit. A. zazwyczaj związana jest z kampanią wyborczą. Jako forma propagandy ma służyć osiągnięciu doraźnego, konkretnego celu. Sposobami prowadzenia a. są: reklama, ulotki, słowa, plakaty i przemówienie wiecowe (najstarsza forma).

Reklama

Podobne hasła:

  • AGITACJA, jednanie zwolenników...
  • reelekcja, dokonać reelekcji prezydenta,...
  • PLAKAT, gatunek artyst. stosowany...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama