agraryzm

(łac. ager - rola, agrarius - dotyczący roli)

doktryna i oparty na niej ruch społ.-polit. rozwijające się w 2 poł. XIX w. Wg koncepcji a. chłopi stanowią podstawową, najbardziej twórczą i najwartościowszą warstwę narodu. Podstawą funkcjonowania jednostki i społeczeństwa jest ziemia. W ten sposób a.nie tylko uzasadniał konieczność wpływu rolników na działalność państwa, ale także był argumentem za ewolucyjną przebudową i kapitalizmu, i socjalizmu. Miał być trzecią drogą ustrojową. Rozwinął się najbardziej w okresie międzywojennym w Czechosłowacji za sprawą M. Hodży. W Polsce najwybitniejszym propagatorem a. był S. Miłkow-

Reklama

ski. Najpełniejszy wyraz idee a. znalaz-

ły wprogramie Stronnictwa Ludowego z1935. Do jego treści nawiązywał program PSL z 1946, a po 1989 programy partii i stronnictw związanych z ruchem ludowym (np. program PSL z 1992).

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama