aide-mmoire

(franc. - pomoc dla pamięci)

forma notatki dostarczanej przez dyplomatów i polityków przedstawicielom innego państwa po odbyciu z nimi rozmów. Uniemożliwia pojawienie się nieporozumień, wynikających z błędnej interpretacji złożonych ustnie oświadczeń.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama