akcept

(łac. acceptus - przyjęty)

zobowiązanie do zapłacenia sumy pieniężnej określonej na wekslu lub czeku. Osoba wystawiająca weksel trasowany (trasant) wydaje innej osobie (trasatowi) polecenie wypłacenia określonej sumy na rzecz osoby trzeciej (remitentowi). Trasat uznaje się dłużnikiem i zobowiązuje się respektować termin płatności określony na wekslu, czyli akceptuje weksel.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama