akcjonariat pracowniczy

forma włas-ności przedsiębiorstwa działającego na zasadzie spółki akcyjnej, gdzie pewien pakiet akcji znajduje się w rękach pracowników firmy. Zwykle służy jako kapitał dla pracowniczych funduszy emerytalnych, rzadziej jako sposób na przejęcie pakietu kontrolnego akcji iwykonywanie wynikających stąd funkcji współwłaściciela firmy. Rozpow-szechniony w USA w latach 80. Nie zaw-sze cieszy się poparciem ze względu na problemy w zarządzaniu przedsiębiorst-wem.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama