aklamacja

(łac. acclamatio)

powszechna zgoda, jednomyślne, bez głosowania, przyjęcie lub odrzucenie przez określone gremium jakiejś uchwały, wniosku, kandydatury albo zatwierdzenie istniejących władz organizacji lub instytucji na następną kadencję. W tym przypadku a. zastępuje głosowanie. Propozycję w formie wniosku lub uchwały składa przewodniczący lub uczestnik zebrania, gdy zgromadzeni są przekonani o ogólnej zgodzie. Przewodniczący oznajmia wówczas, że została ona zaakceptowana przez a.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama