akredytacja

(franc. accrditer - uwierzytelnić)

akt uznania przedstawiciela dypl. obcego państwa przez władze państwa przyjmującego, co jest równoznaczne zdopuszczeniem do spełnienia zadań szefa misji dypl., czyli ambasadora, posła nadzwyczajnego, ministra pełnomocnego lub charg d'affaires. A. poprzedza agrment.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama