aksamitna rewolucja

określenie przemian polit. przełomu lat 80. i 90. w Czechosłowacji. Zmiana ustroju i przejęcie władzy przez demokr. siły opozycyjne miały przebieg pokojowy. Proces ten trwał bardzo krótko: od lata 1989 trwały masowe demonstracje i wiece na ulicach Pragi oraz innych większych miast. Decydującym momentem było ustąpienie 24 XI 1989 najbardziej konserwatywnych przywódców Komunistycznej Partii Czechosłowacji (KPCz). Nowe kierownictwo podjęło rozmowy z opozycją i 8 XII, po jednodniowych negocjacjach czechosłowackiego Okrągłego Stołu, wszystkie siły polit. uzgodniły warunki przemian demokr. Został utworzony rząd porozumienia narodowego, opozycja wprowadziła w 1990 swoich posłów na miejsce anulowanych kilkudziesięciu mandatów poselskich KPCz. 8 VI 1990 odbyły się pierwsze wolne wybory, w których ponad 50% głosów uzyskały partie opozycyjne: Forum Obywatelskie, kierowane przez V.Havla, i słowackie Stowarzyszenie Przeciw Przemocy.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama