aksjologia

(gr. ksios - godny, cenny, lógos - słowo, nauka)

jeden z podstawowych działów filozofii; nauka o wartościach, zajmująca się badaniem istoty wartości oraz podstawami i kryteriami wartościowania. A. zajmuje się m.in. analizą natury wartości (np. czym jest dobro, piękno, dlaczego coś jest cenne, pożądane), rozważaniami nad tym, czym jest wartość, jaki jest jej charakter (np. obiektywny, subiektywny, względny), zgłębianiem źródeł i sposobów powstawania wartości, ich klasyfikacją oraz tworzeniem hierarchii, będącej podstawą ustalenia ocen i preferencji (np. co jest ważne w życiu: przyjaźń, wiedza, a może pieniądze?) zarówno indywidualnych, jak i systemu wartości uznawanych np. przez grupę zawodową, wspólnotę wyznaniową czy naród. Termin a. wprowadzili do filozofii P. Lapie (1902) i E. Hartmann (1908).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama