akt oskarżenia

pismo wniesione przez oskarżyciela zawierające wniosek wdrożenia postępowania przed sądem przeciwko określonej osobie. A.o. wnoszą: oskarżyciel publiczny, tj. prokurator (awyjątkowo niektóre organy państwowe np. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej) lub pokrzywdzony (oskarżyciel prywatny). A.o. zobowiązuje sąd do rozpoznania sprawy i wdrożenia jej do postępowania sądowego. A.o. powinien zawierać m.in.: imię i nazwisko oskarżonego, inne dane o jego osobie, dokładne określenie zarzucanego mu czynu, kwalifikację karną (wskazanie naruszonego przepisu), uzasadnienie oskarżenia oraz wskazanie sądu właściwego (sąd rejonowy, wojewódzki) do rozpoznania sprawy.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama