Reklama

akt prawny

rezultat tworzenia prawa przez kompetentne organy państw. (np. parlament) i upoważnione przez państwo inne podmioty prawne (np. samorząd terytorialny). A.p. ma postać tekstu drukowanego, który zawiera: nazwę (np. ustawa, uchwała, zarządzenie), datę wydania oraz tytuł (np. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych). Szczególnie ważny a.p. (np. konstytucję) poprzedza preambuła. Zasadnicza część a.p. składa się z ponumerowanych przepisów w formie artykułów i paragrafów. A.p. publikowane są wspecjalnych wydawnictwach - organach promulgacyjnych, czyli publikacjach przeznaczonych do ogłoszenia a.p. W Polsce są to: Dziennik Ustaw RP oraz Dziennik Urzędowy RP "Monitor Polski". Ponadto swój dziennik urzędowy wydaje każde ministerstwo (np. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Obrony Narodowej). Dla prawa miejscowego organami promulgacyjnymi są wojewódzkie dzienniki urzędowe. A.p. są też indywidualne decyzje adm. i orzeczenia sądowe.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama