akt urodzenia

dokument wystawiony przez urząd stanu cywilnego, który stwierdza fakt urodzenia. Wpisane są wnim imiona, nazwisko i płeć dziecka, miejsce i data jego urodzenia, a także imię, nazwisko, zawód, miejsce i data urodzenia oraz miejsce zamieszkania każdego z rodziców. Urodzenie dziecka należy zgłosić w USC w ciągu 14 dni, gdy urodzi się martwe - w ciągu 3 dni. Do zgłoszenia urodzenia zobowiązani są: ojciec, matka, położna, lekarz albo inna osoba obecna przy porodzie, a jeżeli dziecko urodziło się w szpitalu - jego kierownik.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama