akt wykonawczy

akt prawny podstawowej rangi wydany w celu wykonania ustawy z powołaniem się na szczegółowe upoważnienie w niej zawarte. Najczęściej a.w. noszą nazwę: rozporządzenia, zarządzenia, uchwały. A.w. regulują jedynie te sprawy, które zostały im wyraźnie przekazane przez określoną ustawę, muszą być zgodne zaktami wyższego rzędu (tj. konstytucją i ustawami). W Polsce a.w. wydawane są przez prezydenta (rozporządzenia i zarządzenia), Radę Ministrów (rozporządzenia), prezesa RM (rozporządzenia) oraz poszczególnych ministrów (rozporządzenie i zarządzenie). A.w. o charakterze lokalnym są przepisy gminne ustanawiane przez rady gminy (wyjątkowo także przez zarząd gminy) oraz rozporządzenia wykonawcze wydawane przez wojewodę na podstawie upoważnienia udzielonego przez ustawę.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama