akt zgonu

stwierdzenie zgonu dokonane przez urzędnika stanu cywilnego. Zgon powinien być zgłoszony najpóźniej w ciągu 3 dni, jeżeli jego przyczyną była choroba zakaźna - w ciągu 24 godzin. Obowiązek zgłoszenia tego faktu spoczywa przede wszystkim na osobach najbliżej spokrewnionych. A.z. sporządza się na podstawie karty zgonu, która stwierdza przyczynę śmierci.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama