aktor polityczny

osoba, grupa lub instytucja - uczestnik życia polit., np. polityk, partia polityczna, prezydent, rząd itp. Wprowadzenie tego pojęcia do politologii ma uzmysłowić bliskość oraz specyfikę ról, jaką odgrywają aktorzy dramatyczni i polit. Aktor poprzez słowo, gest, charakteryzację stara się przekonać widza do postaci, którą gra. Polityk natomiast, nawiązując bezpośredni kontakt z odbiorcą ("widownią polityczną"), dąży do utrzymania swojej pozycji oraz poprawy własnego wizerunku poprzez informacje przekazywane osobiście lub za pośrednictwem środków masowego przekazu, zwł. telew. A.p. stara się oddziaływać na odbiorcę za pomocą racjonalnej argumentacji i wpływając na jego stany emocjonalne.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama