aktyw

(łac. activus - czyny)

część członków grupy lub organizacji przejawiająca największą inicjatywę w podejmowaniu zadań i ich realizacji. A. wywiera zdecydowany wpływ na kształtowanie się opinii w grupie, szkole czy organizacji. Wyróżnia się a. formalny - oficjalnie powołane osoby do pełnienia różnych funkcji i a. nieformalny - osoby o największym autorytecie lub najbardziej znaczące. W szkole (klasie) a. uczniowski to zespół najbardziej czynnej młodzieży.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama