Reklama

aktywność

w psychologii indywidualna właściwość jednostki, polegająca na większej niż u innych osób intensywności bądź częstotliwości podejmowanych działań. A. intelektualna, przejawia się wpracy artystycznej, naukowej, samodzielnym rozwiązywaniu problemów; a.społ. to np. działalność na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego. A. polit. - wpolityce zespół działań podejmowanych przez jednostkę lub grupę, polegających na formułowaniu celów polit.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama