altruizm

(łac. alter - drugi, inny)

postawa bezinteresownej troski o dobro innych ludzi, gotowość poświęcania interesów osobistych dla konkretnej osoby bądź

Reklama

grupy. Terminu a. użył po raz pierwszy

A. Comte (1798-1857), określając nim uczucia człowieka, których najwyższą formą jest "miłość powszechna". Zpunktu widzenia psychologii a., podobnie jak jego przeciwieństwo egoizm, związany jest z istnieniem ukształtowanej osobowości.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama