ambasador

tytuł przedstawiciela dypl. najwyższego stopnia, akredytowanego przy głowie państwa. Początkowo a. był wysyłany tylko w misjach specjalnych. Ograniczenia w posługiwaniu się tytułem wynikały z nierówności państw w stosunkach międzynar. Obecnie tytuł a. wyparł tytuły przedstawicieli niższych rang. Aktualną podstawą prawną określającą te kwestie pozostaje konwencja wiedeńska o stosunkach dypl. z 1961. Zob. też stosunki dyplomatyczne.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama