amnestia

(gr. amnstía - zapomnienie, przebaczenie)

w prawie, generalny akt łaski polegający na całkowitym lub częściowym darowaniu kary za popełnione i orzeczone wyrokiem sądu przestępstwa. A. ogłasza się na ogół z okazji uroczystych obchodów święta państwowego lub innego doniosłego wydarzenia, np. urodzin monarchy. W systemach niedemokr. a. obejmuje się z reguły przestępstwa polit., co wyraża dobrą wolę władz wobec nielegalnej opozycji. W PRL w 1986 a. objęła wszystkich zaangażowanych w podziemnych strukturach "Solidarności" i uczestniczących wmanifestacjach i strajkach. Po podpisaniu porozumień "okrągłego stołu" w1989, umorzono postępowania oraz darowano już orzeczone kary za działalność polit. w okresie od 31 VIII 1980 do 29 V 1989. Celem a. było stworzenie możliwości włączenia się w życie polit. demokratyzującego się państwa osobom, które prowadząc niedozwoloną wcześniej działalność polit., łamały obowiązujące prawo. A. z reguły łączy się z abolicją.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama