Amnesty International

jedna z najbardziej znanych organizacji pozarządowych, założona z inicjatywy bryt. prawnika P. Benesona w 1961 w Londynie. Skupia setki tysięcy członków w ponad 160 krajach. AI walczy o uwolnienie więźniów sumienia, jeśli nie używali przemocy, rzetelność procesów karnych, głównie polit., zniesienie kary śmierci, zaprzestanie tortur lub poniżającego traktowania więźniów. Działa na rzecz upowszechnienia prawa do azylu oraz wyeliminowania handlu bronią, wspomaga rodziny poszkodowanych. Główne organy AI: Rada Międzynarodowa (obraduje raz w roku), Międzynar. Komitet Wykonawczy (desygnowany przez Radę), Sekretariat Międzynar. zajmuje się bieżącą działalnością - Stałe Biuro AI Członkami mogą być inne organizacje pozarządowe oraz osoby, działające także w ramach sekcji krajowych. Coroczne raporty AI przedstawiają stan praw człowieka w poszczególnych krajach, a co miesiąc ukazuje się "Amnesty International News". AI w 1977 otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla, w 1978 Nagrodę Praw Człowieka ONZ i w 1983 Nag-rodę Rady Europy.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama