amortyzacja

(łac. amortisatio - umorzenie)

wyrażona w pieniądzu równowartość zużycia środka trwałego. Kwota, o jaką zmniejszyła się wartość danego środka w wyniku jego używania w określonym czasie. A. może dotyczyć wartości niematerialnych i prawnych: licencji, znaków towarowych czy praw autorskich. Kwota a. zostaje wpisana wkoszty działalności przedsiębiorstwa. Sposób obliczania a. na poszczególne rodzaje środków trwałych określany jest przez Radę Ministrów. Zob. też koszty.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama