analiza fundamentalna

(gr. anlysis - rozbiór)

sposób analizy akcji oferowanych na giełdzie papierów wartościowych. Ma ocenić zysk walorów do kupienia lub sprzedaży. A.f. opiera się głównie na danych hist. (np. archiwalne dane finansowe spółki, działalność firm konkurencyjnych itd.), sporządzając na tej podstawie prognozy. Obejmuje czynniki, które mają wpływ na giełdę: sytuację polit.-ekon. kraju, sytuację monetarną, analizę branż itd. Bada tzw. wskaźnik giełdowy C/Z, oznaczający zysk na jedną akcję. Na tej podstawie inwestorzy, po zapoznaniu się z analizą finansową spółki, podejmują decyzję o zakupie lub sprzedaży akcji. A.f. stosowana jest najczęściej przez inwestorów, którzy zamierzają lokować kapitał w akcje na dłuższy okres. Zob. też analiza techniczna.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama