analiza techniczna

sposób analizy akcji oferowanych na giełdzie papierów wartościowych. Ma ocenić zyskowność akcji do kupienia lub sprzedaży. Polega na określeniu czynników psychospołecznych, które mają wpływ na kształtowanie się kursów akcji. Najważniejszym elementem a.t. są wykresy obrazujące zmiany kursów akcji, na których podstawie sporządza się prognozy. Jest najczęściej wykorzystywana przez inwestorów, którzy spekulują akcjami na giełdzie. Zob. też spekulacja.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama