anarchia

(gr.)

dezorganizacja, bezrząd, stan chaosu, które wynikają z braku lub bezsilności władzy państwowej. Wg anarchistów - ustrój społ.-polit., w którym nastąpiła likwidacja struktur i instytucji państwa (np. rządu, policji, administracji) i nie obowiązują żadne normy prawne. Zob. też anarchizm.

Reklama

Podobne hasła:

  • anarchia, wydobyć kraj z anarchii,...
  • anarchia, chaos społ. i polit.(...)
  • ANARCHIA, SYNONIM: bałagan, bezhołowie,...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama