Andyjski Wspólny Rynek

(Andino Mercado Comun - AMC)

Pakt Andyjski lub Grupa Andyjska, jedno z ugrupowań integracji regionalnej w Ameryce Łacińskiej. Powołane na mocy układu zCartageny, podpisanego w 1969 przez Boliwię, Chile (wystąpiły w 1976), Ekwador, Kolumbię i Peru, i w 1973 Wenezuelę. Jego celem było utworzenie wspólnego rynku i przyspieszenie procesów rozwoju gosp., czego nie udawało się osiągnąć w ramach organizacji LAFTA. Wspólne problemy Ameryki Łac. nie sprzyjały procesom integracji gosp. i mimo kilku istotnych umów z lat 80., rzeczywisty rozwój współpracy nastąpił dopiero wlatach 90. W 1991 na mocy aktu z Caracas, AMC zadecydowało o utworzeniu strefy wolnego handlu od 1992, a wolnego rynku od 1995 (obejmuje on blisko 100 mln ludzi, wytwarzając ok. 180 mld dol. produktu). Głównym zadaniem AMC jest utworzenie wspólnego latynoamer. rynku i współpraca w skali całego amer. obszaru, stąd państwa AMC mogą odtąd bez przeszkód zawierać układy z innymi latynoamer. krajami i włączać się w ich struktury integr., np. Mercosur czy Grupa Trzech (umowa Meksyku, Kolumbii, Wenezueli z 1994). Zastosowanie zerowej taryfy importowej wobec USA ma ułatwić przyszłe połączenie z NAFTA. Pakt współpracuje także w wymiarze ponadregionalnym - w 1993 umowa z Unią Europejską. Zob. też FTAA.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama