aneksja

(łac. annectere - przyłączyć)

zajęcie części lub całości terytorium państwa pod przymusem lub przy zastosowaniu siły zbrojnej lub innych środków nacisku. Może być jednostronnym aktem lub wynikiem wymuszenia zgody na anektowanym państwie. Przykłady a.: Anschluss Austrii, przejęcie części Czechosłowacji na podstawie układu monachijskiego przez hitlerowskie Niemcy w1938, włączenie Wolnego Miasta Gdańska do Trzeciej Rzeszy i ziem wschodnich Polski do republik radz.

Reklama

w 1939, zajęcie przez ZSRR republik bałtyckich oraz rumuńskiej Besarabii. Po

II wojnie świat. próbą formalnej a. było włączenie Kuwejtu do Iraku w 1990, co spowodowało wojnę w Zatoce Perskiej. Karta ONZ i Akt Końcowy KBWE uznał a. za nielegalną. Jest to logiczna konsekwencja zakazu agresji, czyli użycia siły lub groźby jej użycia oraz respektowania zasady nietykalności niepodległości państwa i jego integralności terytorialnej. Na gruncie prawa międzynar. terytorium można nabyć legalnie na drodze cesji (dobrowolne odstąpienie przez jedno państwo drugiemu części terytorium) lub plebiscytu (przegłosowania przez ludność zamieszkującą dane terytorium decyzji o zmianie jego przynależności państwowej).

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama