ankieta

zbieranie informacji, badanie poglądów za pomocą pytań zadawanych ustnie, pisemnie lub skierowanych do ogółu za pośrednictwem mass mediów; formularz z pytaniami, wymagający udzielenia pisemnych odpowiedzi, które służą uzyskaniu informacji.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama