antyklerykalizm

poglądy i postawy społ.-polit. głoszące program laicyzacji i postulujące uwolnienie życia polit., społ., kult. spod dominacji kościoła i kleru. Był reakcją na klerykalizm i przejawiał się w działaniach eur. ruchów społ. od XVIII w. Głównym hasłem a. jest rozdzielenie kościoła od państwa, ograniczenie lub wyeliminowanie roli duchowieństwa w życiu polit., zapewnienie wolności sumienia.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama