ANZUS

pakt polit.-wojsk. podpisany w 1951 w San Francisco, wszedł w życie w 1952 i stanowił element systemu antykomunist. bloków wojsk. wraz z SEATO, CENTO, NATO; nazwa pochodzi od skrótu ang. państw członkowskich: Australii, Nowej Zelandii iUSA. Organy paktu: Rada Ministrów Spraw Zagranicznych (obraduje raz wroku), Stały Komitet Koordynacyjny złożony z wiceministrów spraw zagr. lub ambasadorów, Wojskowa Grupa Łącznikowa skupiająca szefów sztabów, wwypadku podjęcia działań w obszarze Pacyfiku ma charakter doradczy. Pakt gwarantuje bezpieczeństwo i pokojowe rozwiązywanie sporów międzynar. oraz pomoc w razie napaści na któregokolwiek z sygnatariuszy. Nowa Zelandia w latach 1986-92 prowadząc antynuklearną politykę, straciła gwarancję Stanów Zjedn., ale nie przerwała współpracy z Australią, co zaowocowało w latach 90. wspólnym przeciwstawieniem się próbom nuklearnym na Oceanie Spokojnym. Od lat 90. ANZUS praktycznie jest martwy.

Reklama

Podobne hasła:

  • ANZUS, sojusz polit.-militarny...
  • ANZUS, Pacific Security Treaty,...
  • ANZUS, Pakt Bezpieczeństwa...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama