aparat państwowy

powiązany organizacyjnie system organów państwa iobsługujących je urzędów i instytucji, które służą centralnemu ośrodkowi, podejmującemu decyzje (np. rządowi), do prowadzenia bieżącej polityki państwa. W skład a.p. wchodzą organy: prawodawcze (np. parlament); wykonawcze (np. prezydent, rząd); przymusu (np. policja, wojsko) - czuwają nad bezpieczeństwem zewn. i wewn.; wymiaru sprawiedliwości (np. sądy) - stosują prawo; kontroli (np. NIK, Trybunał Stanu) - sprawdzają przestrzeganie prawa.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama