apartheid

(afrikaans - odrębność, rozdzielenie)

polityka rasowa wprowadzona formalnie przez władze Republiki Południowej Afryki (RPA) po dojściu do władzy w 1948 Partii Nacjonalistycznej, stosowana w praktyce przez osadników burskich od XVII w. Doktryna realizowana w Rodezji do momentu zniesienia w 1980 i powrotu do historycznej nazwy Zimbabwe. A. polega na ścisłej segregacji białej i kolorowej, głównie czarnej, ludności. Kolorowa ludność RPA, stanowiąca 85% mieszkańców, była ograniczona w zakresie praw własności, miejsca zamieszkania, małżeństw, swobody kontaktów społ., wykluczono ją z udziału wżyciu polit. Tworzone od 1959 bantustany (10) - wydzielone na zasadzie etnicznej i językowej terytoria zamieszkiwane tylko przez Afrykanów - były wzmocnieniem polityki a. i nie dawały mieszkańcom żadnych praw polit. Praktyki segregacji obejmowały każdą dziedzinę życia. Afrykański Kongres Narodowy był główną siłą polit. broniącą praw ludności tubylczej. A. był jednoznacznie potępiany przez społ. międzynar. ONZ w1962 zaleciła zerwanie stosunków dypl. z RPA, bojkot towarów, embargo na dostawy broni, w 1973 uchwaliła konwencję uznającą a. jako zbrodnię przeciw ludzkości, w 1974 RPA została zawieszona w prawach członkowskich w ONZ. Od 1990 prez. RPA F. de Klerk rozpoczął proces znoszenia a., co zakończyło się demokr. wyborami parlamentarnymi i przejęciem władzy przez czarnego polityka N. Mandelę.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama