apatia

(gr. aptheia - bezczucie)

niez-dolność do odczuwania wzruszeń, obojętność połączona z brakiem aktywności i ograniczeniem zainteresowań. Może być skutkiem długotrwałej choroby, wyczerpania fizycznego, niektórych schorzeń nerwowych lub psychicznych, czasami niepowodzeń życiowych. Budzenie zainteresowań i wiary we własne możliwości jest jednym ze środków zaradczych wzwalczaniu a.

Reklama

Podobne hasła:

  • APATIA, SYNONIM: pesymizm, przygnębienie,...
  • apatia, stan obojętności zwierzęcia...
  • APATIA, (med.)

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama