apatryda

(gr. patris)

pozbawiony ojczyzny. Zob. też bezpaństwowiec.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama