apolityczność

1. postawa obojętności jednostki wobec aktualnych zagadnień polit., wyrażająca się w odrzuceniu udziału w życiu polit., co przejawia się np. wnieuczestniczeniu w wyborach bądź referendum czy zaniechaniu działalności związanej z polityką; 2. zasada prawna, która zobowiązuje osoby sprawujące określone funkcje w państwie do nieangażowania się w żadną działalność polit., także związaną z przynależnością do partii polit. i związków zawod. Zasada a. wynika z przyjętych w państwach demokr. norm, których podstawą jest konstytucja oraz odpowiednie ustawy. W Polsce a. obowiązuje np. członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Centralnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, sędziego, a także funkcjonariuszy Policji i Urzędu Ochrony Państwa.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama