aport

(franc. apporte)

wkład w utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w zyskach. Osoby fizyczne i prawne mogą wnosić: a. finansowy (inaczej pieniężny), a. rzeczowy w postaci maszyn, hal produkcyjnych, licencji i patentów, oraz a. umiejętności, kompetencji technicznych i zawodowych - nie jest to część kapitału spółki, ale zmaterializowany w formie udziałów założycielskich, daje udział w zyskach. A. pieniężne i rzeczowe włączane są do kapitału spółki imogą być uznane za wkład w tworzeniu lub podwyższaniu jej kapitału.

Reklama

Podobne hasła:

  • aport, (= termin łowiecki),...
  • APORT, wkład niepieniężny...
  • fuzja, (łac. fusio - stapianie,...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama