aprecjacja

(łac. apretiatio)

podwyższanie wartości; ekon. - wzrost spowodowany grą sił rynkowych wartości wymiennej lub siły nabywczej waluty nar. w stosunku do innej waluty. Wynika z niedostatecznej emisji pieniądza papierowego, wzrostu zaufania do rządu czy małego popytu na walutę obcą lub metale szlachetne połączonym z dodatnim wynikiem bilansu płatniczego. Zwykle jest też skutkiem deflacji. Zjawisko odwrotne deprecjacja.

Reklama

Podobne hasła:

  • APRECJACJA, wzrost wartości wyrażający...
  • EURO, wspólna waluta krajów...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama